Ana Sayfa
Belediye Meclisi Belediye Encümeni Başkan Yardımcıları Müdürlükler Misyon ve Vizyon Meclis Kararları Meclis Gündemi Muhtarlıklar
Başkanın Özgeçmişi Başkanın Mesajı
Online Ödeme Evrak Doğrulama E-Devlet Paydaş Kurum Girişi
Projelerimiz
Devrent Sosyal Tesisleri
Haberler Video Haberler Medya Haberleri Duyurular İhale İlanları
Yayladağı Tarihi Yayladağı Festivali Yayladağı Yemekleri Önemli Şahsiyetler
İşyeri Açma Ruhsatı

SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAK LİSTESİ

1- 1 adet fotoğraf,
2- Ustalık belgesi fotokopisi (Gerekli olan işkollarında) (Ticaret Odası kaydı olanlardan istenmez),
3- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
4- Tapu fotokopisi,
5- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
6- Kira kontratı,
7- Oda kayıt belgesi,
8- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
9- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
10- İtfaiye Raporu (İtfaiye raporu gerektiren işyeri için) (Tire İtfaiye: 500 10 18),
11- Her 200 m2 için 1 adet yangın söndürme cihazı faturası fotokopisi,
12- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyeri çalışanlarına ait),
13- Plastik dosya.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN LİSTESİ

A- Evraklar :

1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 2 adet fotoğraf,
3- İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve gerekiyorsa çalışan sözleşmesi,
4- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
5- 2 adet tapu fotokopisi,
6- 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
7- Kira ise kira kontratı,
8- Oda kayıt belgesi,
9- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
10- Tapuda işyeri olarak görülen yerler için kat maliklerinin oyçokluğu dilekçesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
14- Çalışacak kişilerin kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanname,
15- Plastik dosya.

B- Özel Şartlar :

1- Kapıdan kapıya okula 100 mt. mesafeden az olmama,
2- Kahvehane ise 40 m2'de az olmama,
3- En az 25 kitaptan oluşan bir kitap ve gazete köşesi oluşturulması,
4- İnternet salonu ise Filtre Programı yapılması.

C- Mesul Müdür İçin Gereken Evraklar :

1- Mesul Müdür Beyannamesi,
2- Mesul Müdür Sözleşme Tarihi,
3- Hijyen Eğitimi Belgesi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Plastik Dosya.

2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

A - Evraklar :

1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- İmar Müdürlüğü onaylı vaziyet planı,
5- Tesisin bulunduğu yeri gösterir plan veya belgeler,
6- İş akım şeması ve açıklama raporu,
7- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
8- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
9- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
10- İş Güvenliği Sözleşmesi,
11- Tapu fotokopisi,
12- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
13- Kira ise kira kontratı,
14- Oda kayıt belgesi,
15- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma fotokopisi,
14- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işletmen ve çalışanlarına ait),
15- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- İşletme Belgesi (50 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerleri için),
17- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
18- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
19- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
20- Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için),
21- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu,
22- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde foseptik detay projesi,
23- Plastik dosya.

B - Özel Şartlar :

1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 400 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Yüksekliği en az 3,5 metre olma,
5- Günlük üretimi 1000 kg’dan fazla olma,
6- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.

3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ

A – Evraklar :

1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- Tesis içi yerleşim planı,
5- İş akım şeması ve açıklama raporu,
6- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
6- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
7- Tapu fotokopisi,
8- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
9- Kira kontratı,
10- Oda kayıt belgesi,
11- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
12- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
13- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye:500 10 18) ,
14- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
15- İş Güvenliği Sözleşmesi,
16- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
17- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma veya ustalık belgesi fotokopisi,
18- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
17- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
18- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
19- Plastik dosya.

B- Özel Şartlar :

1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 250 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Günlük üretimi 1000 kg’dan az olma,
5- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.