Ana Sayfa
Belediye Meclisi Belediye Encümeni Başkan Yardımcıları Müdürlükler Misyon ve Vizyon Meclis Kararları Meclis Gündemi Muhtarlıklar
Başkanın Özgeçmişi Başkanın Mesajı
Online Ödeme Evrak Doğrulama E-Devlet Paydaş Kurum Girişi
Projelerimiz
Devrent Sosyal Tesisleri
Haberler Video Haberler Medya Haberleri Duyurular İhale İlanları
Yayladağı Tarihi Yayladağı Festivali Yayladağı Yemekleri Önemli Şahsiyetler
2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı

DOĞAKA 2020 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLANI
10 Mart 2020

Ajansımızca 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) alınacaktır.

Fizibilite Desteği Programın amacı, TR63 Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1. İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve Teknolojik Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının geliştirilmesi

Öncelik 2. Destinasyon Yönetimi Odaklı Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 3. TR63 Bölgesinde Seracılık Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen hedeflere katkı sağlayacak fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 4. Güdümlü Proje Desteği kapsamındaki projelere yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Öncelik 5.  TR63 Bölge Planı 2014-2023 ile uyumlu olmak kaydıyla aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 

Programın toplam bütçesi 1.500.000 TL ve proje başına destek tutarları asgari 15.000 TL ve azami 150.000 TL’dir. Başarılı bulunan fizibilite teklifleri, Ajansın yıllık fizibilite desteği bütçesi sınırları dahilinde desteklenir. Ajans yıl içerisinde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durumda yeni başvuru alınmayacağını Ajans internet sitesinden duyurur.
 

Fizibilite Desteği programı uygun başvuru sahipleri;

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yerel Yönetimler

Üniversite Rektörlükleri

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

(TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları)

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri

Kooperatifler ve Birlikler

(Mevzuatları gereği kooperatifler ve birlikler, destek başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alması koşuluyla uygun başvuru sahibi olabilir.)

Fizibilite Desteği için KAYS üzerinden başvuruların alınması için son tarih 24 Aralık 2020 saat 23:59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması için veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla teslimi için son tarih 31 Aralık 2020 saat 17.00’dir.

2020 yılı Fizibilite Desteği Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
       Genel Sekreterliği