Bizi Arayın 0 (326) 471 30 29

Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Tarihi ve Coğrafi Yapısı
Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Tarihi:
İlçenin batısında bulunan ve bölgenin en yüksek yeri olan Kel dağ üzerinde mahalli ismi Harabe Kilise olarak bilinen ve tarihi kayıtlara göre ismi Barlaam olan kilisede yapılan kazılarda üç devreye ait paralar bulunmuştur. Bu paraların İyonyalılara, Romalılara ve Abbasilere ait olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı bölgede Montblace isminde bir şehrin bulunduğu ve dünyanın üçüncü büyük şehri olduğu, bütün kervan yollarının buradan geçtiği, dünyada ilk olarak şarapçılık ve ipekçilik monopolünün burada kurulduğu, 60 odalı hastanenin yapıldığı tespit edilmiştir. Şehrin üzerinde kurulduğu Kel dağın volkanik bir dağ olması dolayısıyla bir püskürme neticesinde şehrin tamamen yok olduğu belirtilmektedir. Yine kel dağ üzerinde bulunan bu kilisenin 1700 yıllık olduğu, Senpiyer kilisesinden sonra yapıldığı araştırma neticesinde ortaya çıkmıştır.

İlçemizin VII’ inci ve VIII ‘inci yüzyıllarda Abbasilerin elinde bulunduğu, IX uncu yüzyılda Avar Türklerinin Savcılar Aşiret Reisi Kasım Beyin eline geçtiği bilinmektedir. Kasım Bey burada bir camii bir okul ve köprü yaptırmış olup bu eserlerden köprü ve camii günümüzde de aynı isimle anılmakta ve halen kullanılmaktadır. Okul ise mevcudiyetini yitirmiştir. Kasım Bey bu eserlerin devamlı ayakta durması ve hizmet verebilmesi için hala ilçede aynı isimle anılan Şakşak, Helgin Kozluk ve bugün Suriye sınırları içerisinde bulunan  Kesap gibi yerlerin gelirlerini bağlamıştır. Kasım Bey buraları ele geçirerek ordusunu yerleştirmiş ve bu sebeple ilçenin ismi ORDU olarak adlandırıldığı tahmin edilmektedir.

İlçe daha sonra Osmanlıların idaresine geçmiş I. Dünya Savaşı sonuna kadar bu yönetime bağlı olarak kalmıştır. Evliya ÇELEBİ Seyahatnamesinde ilçeden Trablusgarp Şama bağlı ORDU köyü olarak bahsetmektedir.

I. Dünya Savaşının sonunda ilçe Fransız işgaline uğramış ve 18 yıl Fransız yönetiminde kalmıştır. Hatay’ın müstakil devlet olması üzerine bir yıl Hatay devletinin bir ilçesi olmuş ve Hatay’ın Anavatana ilhakı ile 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletine katılmıştır. İlçenin ismi Kara Deniz bölgesindeki Ordu İli ile karıştırılmaması için ilçenin doğusunda bulunan Yaylatepe adından esinlenerek 1939 tarihinde YAYLADAĞI olarak değiştirilmiştir.

Coğrafi Yapısı :

İlçemizin bugünkü köyleri ile birlikte bulunduğu yerin tamamen denizle kaplı olduğu jeolojik olaylar neticesinde suların çekildiği mevcut olan fosillerden anlaşılmaktadır.

İlçemiz Türkiye’nin en güneyinde ve Akdeniz bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 366 km2, rakımı ise 450 m dir. Doğusunda Suriye, Antakya ve Altınözü ilçesi, Batısında Akdeniz ve Suriye kuzeyinde Samandağ ilçesi ve güneyinde de Suriye Bulunmaktadır. İlçenin batısında Keldağ, güneyinde Selcan dağları, kuzeyinde Ayvacık dağları bulunmaktadır. İlçe içerisinde Kureyş deresi bulunmaktadır.

Bitki örtüsü genellikle fundalık, makilik ve çam ormanı şeklindedir. Arazi durumu bakımından ise dağlık, engebelik ve kıraçtır.

İlçemiz tipik bir Akdeniz iklimi altında olup yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.