Bizi Arayın 0 (326) 471 30 29

Ekonomik Durum

Ekonomik Durum
Ekonomik Durum

İlçemizin bir tarım bölgesi olması dolayısıyla halkın gelirinin büyük bir kısmı tarıma dayanmaktadır. İlçemizde kayda değer bir sanayi bulunmamaktadır. Sadece üretilen tütünlerin işlendiği Tütün İşletme Müdürlüğü mevcuttur.

İlçemizde küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili küçük çapta aile iş yeri bulunmaktadır. İlçemiz bir tarım ilçesi olup arazi miktarının çok kısıtlı olması sebebiyle en çok gelir getiren tütün üretilmektedir. Diğer tarım ürünleri de yetiştirilmektedir.

Tarım
Tarım arazisi
164.500 Da.
Çayır Mera Arazisi82.000 Da.
Orman Arazisi162.000 Da.
Diğer Araziler39.155 Da.
TOPLAM366.000 Da.

Gelir Getiren Ürünler

Cinsi

Ekili Alan Miktarı

Üretim Miktarı (Ton)

Hububat85.000 Da255.000 Ton
Tütün11.100 Da110.000 Ton
Zeytin54.950 Da13.480 Ton
Meyve  5.015 Da3,626 Ton
Sebze  4.888 Da8.614 Ton
Yem bitkileri3.380 Da1.114 Ton
Diğer  1.125 Da1.869 Ton

İlçemizde başlıca gelir kaynağı olarak tütün ziraatı yapılmaktadır. Tütünde kota sisteminin uygulanmasının başlamasıyla geçen yıl ve daha önceki yıllarda ilçemizde tütün ziraatına alternatif bitki yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmalar içerisinde ilçemiz iklimine uygun, gelir düzeyi yüksek tarla bitkilerinin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması bunun yanında kapama meyve bahçelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmış olup, çalışmalara devam edilmektedir